Privacy Policy

Tgtje.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. 
Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy.
Tgtje.nl neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerken van persoonlijke gegevens:
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven.
Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een vraagstelling.

Voor welke doeleinden verwerkt Tgtje.nl uw gegevens?:
Tgtje.nl streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar bezoekers.
In het kader van de dienstverlening en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met downloads, of lidmaatschap,verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws indien gebruikelijk.

Uw gegevens:
Tgtje.nl besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt Tgtje.nl vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar @.
U kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar @.

Bescherming van gegevens:
Tgtje.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP adressen/ Cookies:
De webserver van Tgtje.nl verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Tgtje.nl website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door ons systeem. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.
    Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen, alsook downloadquota. 

Links
Deze Tgtje.nl website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Tgtje.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
Tgtje.nl

Externe cookies : Revolvermaps (visual count/track) gebruikt ip adressen om data te genereren, zij plaatsen geen cookies.
Revolvermaps : In order to utilize the widget service no personal user information will be required. In general the usage of the widget on a website is attached to the public statistics presentation at www.revolvermaps.com providing the following information in realtime: an estimated country and region information derived from the IP address of the user opening the website containing the widget. The service does neither store nor publish any IP addresses. The widget service does not utilize HTTP-cookies.
Welke cookies gebruikt deze site : Wij gebruiken alleen eerste partij cookies (noodzakelijk voor een juiste werking van de website)

SESSE107cookie maakt een tijdelijke code aan; cookie zelf geeft dan de browser aan de server een middel tot aansluiting van de huidige pagina met de reeds eerder/ of nog te bekijken paginas.( voorbeeld = vorige pagina knop). verloopt na vertrek website
e107_tdOffset  client tot GMT in minuten (tijdverschil van U in verhouding tot GMT) verloopt na vertrek website
e107_tdSetTime gebruikt een UNIX  timestamp (servertijd van uw bezoektijd en datum) verloopt na vertrek website
e107_tzOffset getoonde tijd in relatie tot werkelijke tijd server ten opzichte van de gebruiker. (GMT +2 uur bijvoorbeeld) verloopt na vertrek website
e107 Language wanneer u gebruikt maakt van de taalfunctie word deze gebruikt, word eenmalig geplaatst tijdelijk gebruik, verloopt bijna direct (onthoud functie)

NA acceptatie van gebruik van cookies wordt er nog 1 cookie bijgemaakt :

cww onthoudt NA acceptatie uw goedkeuring verloopt na 30 dagen

wordt na goedkeuring aangemaakt.
 
Maakt u gebruik van de tekstvergroting of verkleining wordt bij activatie er nog 1 cookie aan toegevoegd :
fontsize onthoud uw gebruik van + (groter) of - (kleiner tekstweergave, herstel verwijdert  zonder herstel gebruik, geldigheid 0.5 jaar

U zult bemerken, dat wanneer u ( bijvoorbeeld na een maand) terugkeert, u de acceptatie opnieuw wordt gevraagd. 

Cookiebestanden verwijderen in Internet Explorer : http://support.microsoft.com/kb/278835/nl

Cookiebestanden verwijderen in Firefox : http://www.searchgrid.info/index.php?lang=nl&id=3220

Cookiebestanden verwijderen in Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Cookiebestanden verwijderen in Safari : http://www.apple.com/safari/features.html#security